• svg
 • svg
 • svg
 • svg

Adres ve Şubeler

Ankara: Konrad Adenaur Caddesi 532.Sokak 2/1 Çankaya Ankara, Türkiye
+90 (312) 439 40 22
+90 (312) 439 40 33
info@ummuhendislik.com

İzmir Şubesi: Gazi Bulvarı No:110 Kat:4 Basmane
+90(549)418 54 27
izmir@ummuhendislik.com

Mersin Şubesi: Mim. Sinan Cad.Tıp Fak.Hast.karşısı. NO:5/8-9
+90(324)520 60 24
mersin@ummuhendislik.com

İletişim Formu

Hemen Bizimle İletişime Geçin

* Please Fill Required Fields *
img

İletişim Numarası

+90 (312) 439 40 22

Çalışma Saatleri

 • Pazartesi09:00 - 18:00
 • Salı09:00 - 18:00
 • Çarşamba09:00 - 18:00
 • Perşembe09:00 - 18:00
 • Cuma09:00 - 18:00
 • CumartesiKapalı
 • PazarKapalı
  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Adres ve Şubeler

  Ankara: Konrad Adenaur Caddesi 532.Sokak 2/1 Çankaya Ankara, Türkiye
  +90 (312) 439 40 22
  +90 (312) 439 40 33
  info@ummuhendislik.com

  İzmir Şubesi: Gazi Bulvarı No:110 Kat:4 Basmane
  +90(549)418 54 27
  izmir@ummuhendislik.com

  Mersin Şubesi: Mim. Sinan Cad.Tıp Fak.Hast.karşısı. NO:5/8-9
  +90(324)520 60 24
  mersin@ummuhendislik.com

  İletişim Formu

  Hemen Bizimle İletişime Geçin

  * Please Fill Required Fields *
  img

  İletişim Numarası

  +90 (312) 439 40 22

  Çalışma Saatleri

  • Pazartesi09:00 - 18:00
  • Salı09:00 - 18:00
  • Çarşamba09:00 - 18:00
  • Perşembe09:00 - 18:00
  • Cuma09:00 - 18:00
  • CumartesiKapalı
  • PazarKapalı

  EĞİTİMLER

  FIDIC EĞİTİMLERİ


  FIDIC EĞİTİMLERİ


  FIDIC VE ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
  Eğitimin Amacı: Yurtdışında inşaat işleri üstlenecek olan veya halihazırda üstlenmiş olan firmalarımızın temsilcilerine, sonradan doğabilecek ihtilaflardan başlangıçta kaçınabilmek için uluslararası inşaat ve iş ortaklığı sözleşmelerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve ihtilaf halinde başvurulacak hukuki çözüm yolları hakkında bilgi vermektir.
  Eğitimin İçeriği:
  1. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları - Dış Proje Kredileri ve Proje Finansmanı Sorunu - Teminat Mektubu Temini Sorunu ve İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Teminat Mektuplarının Hukuki Çerçevesi - Teminat Mektuplarının Çeşitleri ( Geçici/Kesin/Avans Teminat Mektupları ve Teminat Akreditifi)
  2. Yurtdışı Müteahhitlik Sektöründe İş Alma ve İhale Süreci - Yüklenicilik Türleri (Genel Yüklenicilik/ Tasarım ve Yapım Yükleniciliği/ Yönetim Yükleniciliği) - Genel Yüklenicilik Türleri (Götürü Yöntem/ Birim Fiyat Yöntemi/ Maliyet+Kar Yöntemi) - Uluslararası Yapım İşi İhalelerinde Yeterlilik Kriterleri ( Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler/Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler)
  3. Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci
  4. FIDIC Tip Sözleşmeleri ve Şartnameleri
  5. Uluslararası Müteahhitlik Sektöründe İş Ortaklıkları ( Konsorsiyum Anlaşması, Joint Venture[JV] Anlaşması, S.Arabistan/Katar/Kuveyt/Bahreyn/Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez Ülkeleri için Sponsorluk Anlaşması, Cezayir/Tunus/Fas gibi Magrip Ülkeleri için Groupement Sözleşmesi)
  6. Yurtdışında İnşaat Projelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Gerçekleştirilmesi
  7. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri İçin Yurtdışında Ortak Şirket Kurma
  8. Müşavir Mühendislik Sözleşmesi
  9. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve İş Ortaklığı Sözleşmelerinden Doğacak Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları ( Müzakere/ Teknik Bilirkişilik/ Ön Hakemlik/Uzlaştırma/ Tahkim)
  10. Tahkim Yöntemi ve Uluslararası Kurumsal Tahkim ( ICSID Merkezi/ ICC Tahkim Divanı/ Avrupa Enerji Şartına Göre Tahkim Prosedürü/ Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi/ Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi).
  Eğitimin Süresi: (Talebe göre) 10 – 60 saat arasında değişmektedir

  FOREIGN TRADE


  FOREIGN TRADE

   
  The Courses from International Trade programme from MUHENDISLIK include foreign trade models to create basis of innovation and entrepreneurship.
  Subjects: 
  1.    Basic Concepts of Foreign Trade
  2.    International Trade
  3.    Export Management
  4.    Import Management
  5.    Customs Legislation and Practices
  6.    Export Incentives
  7.    Financing of Foreign Trade
  8.    Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade
  9.    Dispute Settlement Methods in Foreign Trade
  (Conciliation, Arbitration and Other ADR Methods)
  10.    Contract Management in Logistics
  11.    New Structuring Models in Logistics (Logistics Parks, Logistics Willages, Logistics Centers,  Logistics Bases)
  12.    Correspondent Methods in Foreign Trade

  Duration of Education: (Depending on the demand) 40 – 60 hours

  YURT DIŞI İHALELERİ SÜRECİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER


  İhale  Araştırması: İlgili idarelerin güvenlikli sayfalarında sadece kayıt yaptırmış olan firmalar için açılan ihale takibi ile bilgilendirmeler. İhaleye veya Ön Yeterliliğe ilgi Belirtme: Firmanın uygun gördüğü ihaleye ilgi belirtip firmayı davet ettirme.
  İhale Makamı ile İhale Öncesi Yazışmalar: İhale makamı ile katılımcı firma adına bilgi almaya yönelik soruları içeren yazışmaları yapmak.
  Teklifin Sunulması: Teklif dosyası kapatıldıktan sonra teklifi idareye sunmak ve ihale oturumunda arzu edilirse firmayı temsil etmek ve ihaleyi izlemek.
  İdare Kaydı: İlgili idareler nezdinde firma kaydı yaptırıp, idarelerin kaynak arşivlerinde yer almak.
  İhalelerin Sunumu: İdarelerin yayınladıkları ihalelerin firmalara sunumu, uygunluğu, bütçeleri, katılım koşulları vs.
  Yer  Görme:  Teklif hazırlanacak ihaleye ilişkin yer görme toplantısına katılacak firma yetkilisine refakat etme ve/veya firmayı söz konusu toplantıda temsil etme.
  Teklifin Hazırlanması
  İhale için teknik dosya hazırlamak, finansal teklif için metraj eşliğinde, iş programı, adam saatler ve nakit akış diyagramı içerir   maliyet analizini katılımcı firmanın yönetimine sunmak ve alınacak karar gereği teklif rakamına dair finansal dosyayı oluşturmak.
  İhale Makamı ile İhale Sonrası Yazışmalar: Değerlendirme aşamasında ihale makamının teklif dosyası içeriğine yönelik sorularını cevaplamak.

  DIŞ TİCARETTE UZMANLIK EĞİTİMLERİ


  DIŞ TİCARETTE UZMANLIK EĞİTİMLERİ


  Eğitimin Amac
  ı: Kursiyerleri, dış ticaretin bütün aşamaları hakkında, uygulamadan örnekler çerçevesinde, uzmanlık seviyesinde bilgilendirmektir.

  Eğitimin İçeriği:
  1. Dış Ticaretin Temel Kavramları
  2. Uluslararası Ticaret
  3. İhracat Yönetimi
  4. İthalat Yönetimi
  5. Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
  6. İhracat Teşvikleri
  7. Dış Ticaretin Finansmanı
  8. Dış Ticarette İletişim, Müzakere ve Sözleşme Yönetimi
  9. Dış Ticarette İhtilafların Çözüm Yolları (Arabuluculuk, Uzlaştırma, Tahkim)
  10. Lojistikte Sözleşme Yönetimi
  11. Lojistik Yapılanma Modelleri (Lojistik Üsler, Lojistik Parklar, Lojistik Merkezler, Lojistik Köyler)
  12. Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
  Eğitimin Süresi: (Talebe göre) 10 – 60 saat arasında değişmektedir.

  PROJE YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ


  PROJE YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ 5 GÜN 35 saat 
  Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 2013 yılında resmi gazetede yayınladığı “ Proje Yöneticisi Seviye 6 Ulusal Meslek Standardı ve 2016 yılında onayladığı “Proje Yöneticisi Seviye 6 Ulusal Yeterlilikleri kapsamında verilen bir eğitimdir. Proje Yöneticiliğini, sadece proje yönetim yöntem ve uygulamaları olarak değil, beceri ve yeterlilikleri ile birlikte bütünsel bir yaklaşımla ele alır.  İçeriği, yukarıda birinci eğitimde verilen konulara ilave olarak;
  • Proje Yöneticisinin Yönetim Becerileri Analitik düşünme ve problem çözme Karar verme ve insiyatif kullanma Delegasyon ve sorumluluk Temsil ve ağırlama Müzakere Toplantı ve zaman yönetimi Etkili iletişim Motivasyon Liderlik Ekip kurma Siyasi ve kültürel farkındalık Güven oluşturma Çatışma yönetimi Koçluk Bağlılık ve motivasyon Özdenetim Kararlılık Olgunluk Açıklık Yaratıcılık Verimlilik Mesleki Etik ve Profesyonel Yaklaşım Mesleki Gelişim İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Koruma
   3. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 3 GÜN 21 saat Girişimcilik, mevcut veya yeni bir organizasyon içinde, risk alma, yaratıcılık ve yenilikleri, sağlam bir yönetim sistemi ile bütünleştirerek ekonomik faaliyet yaratma veya geliştirme zihniyeti ve sürecidir. Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınma düzeyi ile girişimcilik performansı arasında yakın ilişki vardır.  Bu amaç doğrultusunda işletmeleri geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan bu eğitimin içeriği; Yenilik kavramı ve önemi Girişimcilik nedir Girişimciliği etkileyen faktörler (kavramsal çerçeve) Girişimcilik ekosistemi Girişimciliğin temel unsurları Yeni iş fikri arayışı Mevcudun kopyasından kaçınmak Mevcut organizasyonlarda ürün ve şirket konumlandırması geliştirme Müşteri ile birlikte geliştirme
  İş Planı’nın hazırlanması (Kanvas İş Modeli) Pazarlama planı Finansman planı  

  PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ


  PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  1. “PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
   Küreselleşen dünyada, uluslararası rekabet koşulları her geçen gün daha zorlaşmakta, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek, gelişmek, kalkınmak, refah seviyesini yükseltmek için işletmelerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanması bir zorunluluktur. Proje Yönetimi, mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanma yöntem ve araçlarını ifade etmektedir. Bu amaç ile düzenlenen eğitimin içeriği;
   • Proje Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar  Proje nedir, Proje yönetimi, Program yönetimi ve Portföy yönetimi açıklamaları Proje Yönetim Ofisi Proje Yaşam Döngüsü Organizasyonel yapılar ve tipleri, Kısıtlar; çevresel etki faktörleri, organizasyonel süreç varlıkları Proje Başlatma Belgesi (berat)’ nin geliştirilmesi İş Dağılım Ağacı (İDA=WBS) Kaynak planlama yöntemleri Proje Yönetim Planı’nın geliştirilmesi Proje çalışmalarının yönlendirilmesi ve yönetilmesi Proje bilgilerinin yönetilmesi Proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü Bütünleşik değişiklik kontrolünün gerçekleştirilmesi Projenin veya fazın kapatılması
    • Proje Süreçleri Planlama - Başlatma - Yürütme İzleme, denetleme - Kapatma • Kapsam Yönetimi Kapsam yönetiminin planlanması Gereksinimlerin toplanması Kapsamın tanımlanması İş Dağılım Ağacı’nın oluşturulması Kapsamın onaylanması Kapsamın kontrolü
   • Zaman Çizelgesi Yönetimi Zaman yönetiminin planlanması Aktivitelerin tanımlanması
   o Ayrıştırma
   o Yaklaşan dalga yöntemi Aktivitelerin sıralanması
   o Öncelik şeması PDM
   o Bağımlılık belirleme
   o Önden gitme ve beklemeler Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi
   o Örneksel tahmin
   o Parametrik tahmin
   o Üç nokta tahmini
   o Yedek analizi Zaman çizelgesinin geliştirilmesi
   o Ağ analizi
   o Kritik yol metodu
   o Kritik zincir yöntemi
   o Kaynak optimizasyon teknikleri Zaman çizelgesinin kontrolü

   • Maliyet Yönetimi
   Maliyet yönetiminin planlanması Maliyetlerin tahmin edilmesi
   o Örneksel tahmin
   o Parametrik tahmin
   o Aşağıdan yukarıya tahmin
   o Üç nokta tahmini
   o Yedek maliyet analizi
   o Kalitenin maliyeti
   o Tedarikçi teklifi analizi Bütçenin oluşturulması
   o Maliyetlerin bir araya getirilmesi
   o Yedek süre analizi Maliyetlerin kontrolü
   o Kazanılmış Değer Analizi
   o Performans gözden geçirmeleri
   o Yedek analizi
   • Kalite Yönetimi  Kalite yönetiminin planlanması Kalite güvencesinin sağlanması Kalitenin kontrolü  • İletişim Yönetimi İletişim yönetiminin planlanması Proje iletişiminin yönetilmesi İletişimin kontrolü
   • Kaynak Yönetimi Kaynak yönetiminin planlanması Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi Kaynakların temini Proje ekibinin geliştirilmesi Proje ekibinin yönetilmesi Kaynakların kontrolü
   • Risk Yönetimi Risk yönetiminin planlanması Risklerin tanımlanması Niteliksel risk analizinin yapılması Niceliksel risk analizinin yapılması Risk yanıtlarının planlanması Risk yanıtlarının uygulanması Risklerin izlenmesi
   • Tedarik yönetimi  Tedarik yönetiminin planlanması Tedariklerin yürütülmesi Tedariklerin kontrolü
   • Paydaş katılımının yönetimi  Paydaşların belirlenmesi Paydaş katılımının planlanması Paydaş katılımının yönetilmesi Paydaş katılımının izlenmesi
   • Profesyonel ve sosyal sorumluluk Etik kurallar ve davranış biçimi

  DIŞ TİCARETTE İLETİŞİM, MÜZAKERE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ


  DIŞ TİCARETTE İLETİŞİM, MÜZAKERE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

  Eğitimin Amacı: Kursiyerlere dış ticarette muhataplarıyla iletişim, yazışma, müzakere ve sözleşme hazırlama tekniklerinin, uygulamadan verilen örnekler çerçevesinde, öğretilmesidir.
  Eğitimin İçeriği: Eğitim semineri aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

  1.BÖLÜM: TELEFONDA İNGİLİZCE
  1.1    Telefon Terimleri
  1.2    Kendini Tanıtma
  1.3    Biriyle Konuşmak İsteme
  1.4    Aranan Kişiye Ulaşamama
  1.5    Not / Mesaj Alma
  1.6    Mesaj Alma Şablonu
  1.7    Anladığınızı Gösterme
  1.8    Telefonu Sonlandırma
  1.9    Cep Telefonları İçin Kullanılabilecek Cümleler
  1.10    Harflerin Kodlanması
  1.11    Faks Kapak Yazısı

  2. BÖLÜM:    E-MAİL VE MEKTUP YAZIMI 2.1    E-Mail Terimleri
  2.2    Hitabet /Giriş
  2.3    Fiyat Verme
  2.4    Garanti Ve Kalite
  2.5    Ambalajlama
  2.6    Sipariş
  2.7    Teslimat
  2.8    Kapanış
  2.9    Belge Ekleme
  2.10    Alındı Teyidi
  2.11    E-Posta Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular
  2.12    İngilizce Yazışma Yapılırken Yapılan Yanlışlar
  2.13    İş İngilizcesinde Sıklıkla Karıştırılan Sözcükler

  3.BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN ÖRNEK YAZIŞMALAR VE İNGİLİZCE ÇEVİRİLERİ
  3.1    Posta Ve Taşımacılıkla İlgili Terimler
  3.2    Bir İş Mektubunun Bölümleri
  3.3    Şirket Tanıtımı
  3.4    İthalat yapılmak istenen ülke hakkında bilgi isteme
  3.5    Temsilcilik alma isteği
  3.6    Temsilcilik Başvurusu
  3.7    Temsilcilik Teklifi
  3.8    Numune Gönderme Teklifi
  3.9    Sipariş Kabulü
  3.10    Sipariş Reddi
  3.11    Üretimin Başladığını Bildirme
  3.12    Malların Paketlenme Bilgisi
  3.13    Sevkıyatı bildirme
  3.14    Sevkıyat Tarihi ve kredi bilgisi
  3.15    Lojistik bilgileri
  3.16    Sevkıyatla ilgili yeni düzenleme
  3.17    Mallerın alındığını teyit etme
  3.18    Gecikmiş ödeme bildirimi
  3.19    Şirket isim değişikliği bildirimi
  3.20    Katalog talebi
  3.21    Katalog/broşür talebine yanıt
  3.22    Adres değişikliği bildirimi
  3.23    Fiyat indirimi bildirimi
  3.24    Fiyat artışı bildirimi
  3.25    Fiyat İndirimi isteğine yanıt
  3.26    Satın alma sözleşmesinin teyidi
  3.27    Teslimatta gecikmeyi bildirme
  3.28    Geç teslimattan dolayı özür mektubu
  3.29    Geciken ödeme nedeniyle özür dileme
  3.30    Göndermiş olduğunuz ürünlerin alıcıya hasarlı bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü özür mektubu
  3.31    Müşteri hesabında oluşan hata nedeniyle özür mektubu 3.32    Yanlış sevkiyatla ilgili bilgi talebi
  3.33    Yanlış sevkıyatın iadesi
  3.34    Eksik sevkıyat bildirimi
  3.35    Hasarlı malların iadesi
  3.36    Akreditif mektubunda düzeltme
  3.37    Gecikme nedeniyle teslimatın iptal edilmesi
  3.38    Müşterinin satın almış olduğu ürünle ilgili şikayetine yanıt
  3.39    Lisans için başvuru mektubu
  3.40    Müşteriyle hizmet anlaşması yaptığınız toplantı sonrasında teşekkür mektubu
  3.41    Müşteriyi davet etme mektubu
  3.42    Ödemenin geciktiğini bildiren mektup
  3.43    Ödeme süresinin uzatılmasıyla ilgili onay mektubu
  3.44    Reklam koşullarını araştırmaya yönelik mektup
  3.45    Reklam verme
  3.46    Sözlü olarak verilen siparişi onaylayan mektup
  3.47    Telefon görüşmesinden sonra gerçekleşen ödemeden ötürü teşekkür mektubu
  3.48    Toplantı tarihinin ertelendiğini duyuran mektup
  3.49    Toplantı gündeminden bahsetme
  3.50    Yeni bölge temsilcisini bildiren mektup
  3.51    İhracat anlaşmasını onaylayan ve koşulları bildiren mektup
  3.52    Sevkıyatı yapılan yeni ürünlerin, müşterilerin değerlendirmelerine hazır hale getirildiğini bildiren mektup
  3.53    İstenen özelliklere sahip olmayan ürünü iade etme amaçlı mektup
  3.54    Fabrika gezisi davet
  3.55    İş gezisi davetine olumlu yanıt mektubu
  3.56    Ziyaret program hakkıda bilgilendirme
  3.57    İş görüşmesi teşekkür mektubu
  3.58    Şirketinize karşı tarafa servis sunma olanağı tanınmasından ötürü teşekkür mektubu örneği
  3.59    Zarar gören ürünler için özür ve ürünlerinin değiştirileceğini bildiren mektup
  3.60    Karşılıksız çeke ilişkin mektup

  4.BÖLÜM:    ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN  ÖRNEK FORM VE SÖZLEŞMELER
  4.1    Satış sözleşmesi örneği
  4.2    Firma Profili
  4.3    Teklif Mektubu Örneği
  4.4    Niyet Mektubu Örneği (İngilizce-Türkçe)
  4.5    Genel Vekaletname Örneği (İngilizce)
  4.6    Proforma Fatura Örneği
  4.7    Itc(Uluslararası Ticaret Merkezi) Uluslararası Model Ticari Satış Sözleşmesi
  4.8    Satış- İhracat Şartları Örneği
  4.9    Akreditif Açtırma Başvuru Formu Örneği
  4.10    Menşe Şahadetnamesi Örneği
  4.11    Mutabakat Zaptı Örneği
  4.12    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Örneği

  5.BÖLÜM:İŞ SUNUMLARI
  5.1    Kontrol Listesi
  5.2    İş sunumu Terimler
  5.3    Örnek Cümleler
  5.4     Giriş: Selamlama, kendinizi tanıtma, başlangıç,
  5.5     Gelişme bölümü:Sıralama, örnek verme, birisinden alıntı yapma, Ç,izelgeler, grafikler, tablolar,
  5.6    Sonuç Bölüm: Özet, soru-cevap, Grafikler –Çizelgeler / İstatistikler – sonuçlar- trendler
  5.7    Görsellerin Sunumu – faydalı cümleler ve kelimeler
  5.8    Tredleri yorumlamak için faydalı söz öbekleri: artışlar, azalışlar, dalgalanmalar, Sonuçlar – kullanılabilecek cümleler.
  5.9    Sonuçlar için kullanılabilecek cümleler
  5.10    Örnek Bir Çubuk Grafik

  6.BÖLÜM:    TOPLANTI,  TİCARET FUARLARI ve MÜZAKERELER
  6.1    Toplantı terimleri ve kullanılabilecek söz öbekleri ve cümleler
  6.2    Toplantı için hazırlanma, zamanı ve Mekanı ayarlama, Başkanın Rolü, toplantıyı açma, Görev Dağılımı (yazman, başkan, vb.), Toplantının Genel Kuralları Üzerinde Anlaşma (katılımlar, zamanlama, karara varma, vb.), Toplantıyı Kapatma, Çeşitli diyaloglar,
  6.3    Ajanda / Gündem örneği
  6.4    Toplantı tutanağı Örneği (Türkçe açıklamalı)
  6.5    Ticaret Fuarlarında Kullanılabilecek Cümle Kalıpları
  6.6    Resmi Toplantı Tutanağı Örneği
  6.7    Müzakereler
  6.8    Faydalı olabilecek kelimeler,
  6.9    Bir nokta üzerinde anlaşmayı / anladığınızı göstermek için kullanılacak dil, Bir nokta veya teklife itiraz için kullanılabilecek dil, Gündemi Başlatma/Önerme,
  6.10    Müzakerelerde kullanılabilecek çeşitli cümleler
  6.11    Müzakerelerde kullanılabilecek diplomatik dil ve nezaket kalıpları

  7.BÖLÜM:PROJE YÖNETİMİ
  7.1    Faydalı olabilecek terimler
  7.2    Kontrol listesi
  7.3    Amaçları tanımlama
  7.4    Faaliyetleri önceliklendirme ve sıralama
  7.5    Kaynakları tahsis etme
  7.6    Performansları değerlendirme
  7.7    Projenin tamamlanması
  7.8    Birkaç proje için örnek yapılacaklar listesi
  7.9    Projeye Genal Bakış Beyanı İdari Özet Örneği

  8.BÖLÜM:    SEKTÖRLERE GÖRE MESLEKLER, TERİMLER, SÜREÇLER
  8.1    İnşaat Sektörü,
  8.2    Mühendislik Sektörü,
  8.3    Gıda Ve İçecek Sektörü,
  8.4    Bilgi Teknolojileri Sektörü,
  8.5    Kimya Sektörü,
  8.6    İlaç Sektörü,
  8.7     Kimya Sektörü,
  8.8    Telekomünikasyon,
  8.9    Tekstil Sektörü,
  8.10    Bankacılık Sektörü,
  8.11    Hukuk,
  8.12    Turizm Ve Eğlence Sektörü
  Eğitim Süresi: (Talebe göre) 10 – 60 saat arasında değişmektedir.

  Yukarı